Sveto pismo pravoslavno online dating

07-Jul-2017 14:43 by 4 Comments

Sveto pismo pravoslavno online dating - Skype sex webcam chatrooms

Učinjeno je to upravo stoga da bi se napravila razlika između opte imenice Srba, vladalačkog sloja ( geta ) i običnog, priprostog puka.

sveto pismo pravoslavno online dating-87sveto pismo pravoslavno online dating-34

Nadalje, od Rasa, Raana, Račana, Tračana potiču imenice poput "reč", "reka" ( kao simbol večnog toka, trajanja ), "rača", glagoli "reći", "iz-reći", "koračiti" ( k'o Rasi), "rasti", "rasaniti", pridev "rečit" i slično, kao i sam "izraz" ( iz-ras ). Moguće je da be se paljivijom, temeljitijom analizom svaka srpska reč mogla kroz neslućeni lavirint vratiti svom, nebrojeno **** isprevrtanom i nadopunjenom izvoru - to jeste, ka početnoj reči "sur".

Tu je i ime plemenitog metala ( srebro ), koje je, čini se, usko povezano sa Serbima, sebrima ili srebrima.

Od sebar ( sebariti ), kao to vidimo, stiu nam reči "sabirati" i "sabor", potom "(iz)sabirati" = izabrati, pa "(iz)sabor", to jeste, "izbor".

Počelo se sa spoznavanjem kosmosa, pa mikrokosmosa, da bi se na kaju dolo do saznanja o makro i mikrokosmičkoj proetosti ( uzajamnosti ) pojavnog sveta.

Videli smo da je od "sur" glasovnom promenom nastalo "sar" ( car ), a da je od reči "sar" obrtanjem glasova dobijen "ras" ( Ras = Srbin ).

Bez takve verbalne turbulencije mi, danas, verovatno, ne bismo bili u stanju da, putem refleksije oblikovani pojavni svet pretočimo u odredjene glose koje bi bile razumljive drugim ljudima.

Stoga bi se moglo pretpostaviti da je svaki jezik u svojoj, danas vrlo razgranatoj strukturi posedovao izvestan broj prvobitnih reči koje su sačinjavale početni govorni nukleus , iz kojih su se docnije, slučajnom ili spontanom kombinatorikom glasova, slogova ( konačno i reči ) oblikovali izrazi za pojedinačne predstave i pojmove.U srednjem veku, kod Srba se sloj naroda koji nije pripadao vladajućoj klasi nazivao Sebrima , ali, vrlo je verovatno da je to ime postojalo i ranije, to jeste, od onog doba otkada postoje sami Srbi.Sebri su, zapravo, Serbi, jer se tu radi o jednostavnoj zameni mesta glasovima "r" i "b".Jasno je da je idejni "tvorac" neophodan i neizbean u početku bilo kakvog stvaranja.U Svetom Pismu nedvosmisleno stoji, da "u početku bee reč", a ako je tako, tada je reč uistinu Tvorac, jer se kroz reč potvrđuju i Bog i ovozemaljski svet.Od prideva "birani", "izbirani", neznatnom glasovnom promenom i gubljenjem glasa "z" ( ili, moda, od "vibrani" ), najverovatnije, potiču Iberani, kao i imena reka Ibar, Iber ( Ebro ) i Tibar.